Vi erbjuder och genomför turer om svensk HBTQ-historia och HBTQ i nutid, på svenska och engelska.

We offer tours about the Swedish rainbow and LGBTQ-life.